Hjertesvigt er en folkesygdom, der rammer 1-2% af hele befolkningen, men symptomer ved hjertesvigt er uspecifikke og hyppigt forekommende også i befolkningen uden hjertesvigt. Hurtig og korrekt diagnose er således essentiel, og den diagnostiske proces begynder med en klinisk mistanke på baggrund af patientens symptomer. Diagnosen hjertesvigt kan imidlertid ikke stilles på baggrund af de ...

Uforklarlig åndenød – differentialdiagnostiske overvejelser

Sygeplejersken | Anders Krogh Brøndberg | 28. Jan 2019 kl. 9:17 |

Åndenød (dyspnø) er et hyppigt og ofte invaliderende symptom, som omfatter ca. halvdelen af alle akut indlagte medicinske patienter og en fjerdedel af patienter, som henvises til ambulant medicinsk udredning. Dyspnø er en prædiktor for øget mortalitet.1 Patienterne falder som regel indenfor to hovedgrupper; pulmonal eller kardiel dyspnø.  Ifølge The American Thoracic Society dækker begrebet ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge