Ny kombinationsbehandling af triple-negativ brystkræft viser så gode resultater i studiet IMPassion130, at behandlingen netop er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hovedforskeren bag studiet ser allerede behandlingen som standard til PD-L1 positive patienter. Patienter med triple-negativ brystkræft kan nu behandles med en ny kombinationsbehandling af immunterapi, Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi (nab-paclitaxel). Dette ...

Tecentriq (atezolizumab) øger overlevelsen for patienter med ikke-småcellet lungekræft. Det viser studiet IMpower110 fremsat ved den europæiske kræftkongres ESMO 2019. Overlæge Jens Benn Sørensen fra Rigshospitalet klapper i hænderne over nyheden. Patienter med ikke-småcellet lungekræft lever læng-ere, når de behandles med Tecentriq (atezolizumab), sammenlignet med studiets kontrolgruppe. Det viser studiet IMpower110, som blev præsenteret ved ...

Et studie fremvist ved ESMO 2019 peger på, at en kombination af immunterapi og kemoterapi øger den progressionsfri overlevelse hos patienter med metastatisk urotelialt karcinom.  Ved dette års ESMO-kongres præsenterede professor Enrique Grande fra MD Anderson Cancer Center, Madrid resultater fra studiet “IMvigor 130: Efficacy and safety from a phase III study of atezolizumab (atezo) ...

I denne MEDtalk fremlægger Enrique Grande resultaterne fra IMvigor130-studiet – det første studie af kombineret immunterapi og kemo til patienter med urotheliale carcinomer.  ...

Professor Enrique Grande, MD Anderson Cancer Center, Madrid fremlægger I denne MEdtalk resultater fra IMvigor 130-studiet, der belyser behandling med atezolizumab, som mono- eller i kombination med standardbehandling til patienter med metastatisk  urotelialt  karcinom. ...

I denne MEDtalk præsenterer Maha Hussain resultaterne fra PROfound studiet, der sammenligner olaparib-behandling med enzalutamid eller abirateron til patienter med metastatisk  kastrationsresistent prostatacancer. Klik og hør Maha Hussain fremlægge resultaerne. <script src=”https://fast.wistia.com/embed/medias/fkz3m2y3zv.jsonp” async></script><script src=”https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js” async></script><div class=”wistia_responsive_padding” style=”padding:56.25% 0 0 0;position:relative;”><div class=”wistia_responsive_wrapper” style=”height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;”><div class=”wistia_embed wistia_async_fkz3m2y3zv videoFoam=true” style=”height:100%;position:relative;width:100%”><div class=”wistia_swatch” style=”height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;”><img src=”https://fast.wistia.com/embed/medias/fkz3m2y3zv/swatch” style=”filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;” alt=”” aria-hidden=”true” onload=”this.parentNode.style.opacity=1;” ...

Pembrolizumab kombineret med kemoterapi som neoadjungerende behandling øger overlevelsen for patienter med triple-negativ brystkræft. Det viser netop offentliggjorte resultater på ESMO 2019.  Studiet er ledet af professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute. Ved den europæiske kræftkonference i Barcelona, ESMO 2019, præsenterede han resultater fra fase III-studiet KEYNOTE-522. KEYNOTE-522 er et RCT-studie, der inkluderer patienter ...

Danny Rischin, Department of Medical Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australia, fremlægger her data fra et fase II-studie at to forskellige doser af cemiplimab, en PD-1-hæmmer. Studiet bekræfter bla. at cemiplimab er en behandlingsmulighed for patienter med avanceret metastatisk kutant planocellulært karcinom. Klik og hør Danny Rischin redegøre nærmere for studiets ...

Uddate om T-celle lymfomer

ESMO 2019 | Hæmatologi | Best Practice Nordic | kl. 1:07 |

Francesco d’Amore var som hæmatolog specielt inviteret til ESMO for at lede en session i forholdt til opdatering af WHO-sygdomsklassifikation. I denne MEDtalk fortæller Francesco d’Amore om de nye lymfomtyper, som har sit udspring i de maligne cellers genetik, og for nogle af dem rækker ind over onkologien, og som nu er en del af ...

Værdien af patientinddragelse

ESMO 2019 | Best Practice Nordic | kl. 11:04 |

I 2017 blev en verdensnyhed præsenteret indenfor onkologien, idet et abstract på ASCO viste, at proaktiv brug af patientinddragelse kan forbedre overlevelsen hos patienter med metastatisk cancer af blandet type. På dette års ESMO kongres har Helle Pappott særlig opmærksomhed på studier, der belyser evidens og effekt ved brug af PRO. Klik og hør, hvilke ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge