Sygeplejefaget påvirkes i vore dage af krav om effektivitet, optimering, standardisering og ikke mindst af de nye muligheder, som udviklingen på sundhedsområdet giver. Sygeplejersker møder i stigende grad krav fra både patienter og pårørende og fra politikere samt fra andre samarbejdspartnere. Midt i den kompleksitet skal sygeplejersker træffe etiske valg, som er bedst for patienten. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge