Patienter med funktionelle lidelser har ofte langvarige, komplicerede forløb, der både involverer almen praksis, hospitalsafdelinger og det kommunale jobcenter. De professionelle må derfor samarbejde med andre sektorer om disse patienter. Ny undersøgelse viser, at samarbejdet ofte er præget af udfordringer – særligt i relationen mellem almen praksis og jobcentrene. Patienter med funktionelle lidelser har ofte ...

Funktionel Lidelse er en ny kategori i det danske diagnosesystem, og karakteriseres ved for eksempel smerte og træthed. Man har diskuteret om irritabel tyktarm, fibromyalgi og kronisk træthed er selvstændige sygdomme. Funktionelle lidelser er hyppige og kan påvirke personen meget, især hvis man har flere samtidig. Diagnosen Funktionel Lidelse (ICD-10 DR688A9A–DR688A9C) er nyligt indført i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge