Pancreascancer er den fjerdehyppigste årsag til kræftrelateret død hos både mænd og kvinder i Europa. De fleste patienter med pancreascancer diagnosticeres i fremskredent stadie. Man har evalueret effekten af postoperativ tillægs-kemoterapi, og i 2007 blev postoperativt Gemcitabin sammenlignet med observation. Hos pancreascancer-patienter, som havde fået kurativ resektion mellem 2011-2016 svarede overlevelsen efter postoperativ Gemcitabin til den, som blev vist i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge