Trods det faktum at migræne er en almindelig lidelse, er patogenesen stadig ikke tilstrækkelig kendt. Migræne har en estimeret arvelighed på 40-70%, og der er identificeret 38 genetiske risiko-varianter associeret med migræne.1-3 Disse genetiske varianter forklarer dog kun en lille del af den genetiske variation i migræne. Derudover findes der ingen accepteret biomarkør for migræne.4  ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge