Overlevelsesraten for personer diagnosticeret med kræft er generelt stigende.1 Det betyder, at flere patienter vil være påvirkede af eventuelle senfølger efter kræftbehandlingen, og der er således behov for øget fokus på livskvalitet efter endt kræftforløb.  I behandlingen af hæmatologiske kræftformer kombinerer man ofte kemoterapi, stråle-behandling og knoglemarvstransplantation (KMT). Denne kombinationsbehandling er yderst skadelig for testikelfunktionen ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge