HIV-positive personer har en højere forekomst af lever-relateret-sygdom som hepatitis, non-alkoholisk fedtleversygdom og leverfibrose. I denne artikel redegøres for resultaterne fra START-studiet, i forhold til risikoen for leverfibrose ved henholdsvis tidlig versus sen påbegyndelse af antiretroviral behandling.  Hiv-positive personer har, sammenlignet med baggrundsbefolkningen, en høj forekomst af lever-relateret sygdom og død, som hidtil primært har været forårsaget af samtidig infektion med hepatitis B (HBV) ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge