Hiv-stigma – behovet for at normalisere hiv-test

Infektionsmedicin | Raquel Martin-Iguacel | 4. maj 2020 kl. 12:23 | ,

Trods en omfattende indsats har andelen af hiv-tilfælde, der diagnosticeres sent ligget næsten uændret på omkring 50% igennem de seneste 15 år i Danmark og resten af den vestlige verden. Sen hiv-diagnose medfører en øget morbiditet og mortalitet trods behandling, en højere risiko for vedvarende følgevirkninger samt for smittespredning. Tio af hovedelementerne for at minimere forekomsten af ​​sen hiv-diagnose er normalisering af hiv-test og reduktion ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge