Mave-tarm hormoner spiller en vigtig rolle i forhold til de betydelige effekter, som man ser efter en gastrisk bypass operation hos personer med svær overvægt og type 2-diabetes. Ved at efterligne mave-tarmhormonernes blodkoncentrationer kan man opnå både glykæmisk kontrol og et klinisk relevant vægttab. På sigt kan kombinationerne af de tre mave-tarmhomoner blive et alternativ til ...

En central opgave for almen praksis er at forebygge sygdom. Skal svær overvægt forebygges kræver det en tidlig opsporing af patienter med let overvægt. Overvægt er en kronisk tilstand og opfølgning er lige så vigtig som ved alle andre kroniske lidelser. Overvægt er et meget komplekst problem og almen praksis kan ikke alene løfte denne store opgave, men kan ...

Den nuværende evidens foreslår, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI i barndommen og fra barndommen til voksenalderen – og så forekomsten af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom samt øget risiko for iskæmisk hjertesygdom. Desuden viser nogle studier, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI fra barndommen og frem ...

Læger og personer med overvægt ser forskelligt på overvægt og behandling af overvægt. Samlet set tyder studiet på, at vi som læger i højere grad kan åbne for diskussionen om overvægt, end det hidtil har været tilfældet. Både læger og personer med svær overvægt skal blive mere åbne om problemet. Det bør tages mere alvorligt, ...

Vi står over for en kæmpe udfordring. Udover at være forbundet med alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, koster svær overvægt samfundet mange penge. Derfor opfordrer vi beslutningstagerne til at sørge for, at der bliver skabt grundlag for en ensartet landsdækkende strategi og behandling på området.  Desuden er det nødvendigt, at de professionelle i sundhedssektoren ...

Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD) har undersøgt omfanget af ernæringsrelaterede sundheds- og behandlingstilbud til voksne mennesker med svær overvægt, IBS og ikke-diagnosticerede mave-tarm problemer samt psykiatriske diagnoser i Danmark.  Og tallene er nedslående! Gennem det seneste halve år har FaKD indsamlet informationer om ALLE ernæringsrelaterede sundheds- /behandlingstilbud i regioner og kommuner, som er målrettet ...

Alarmerende stigninger i hyppigheden af overvægt og diabetes samt uhensigtsmæssig livsstil har bidraget til en dramatisk stigning i forekomsten af non-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD).1 Tilstanden er oftest asymptomatisk og spænder over et spektrum af leverforandringer fra simpel fedtlever over non-alkoholisk steatohepatitis (NASH) med potentiel udvikling af fibrose og cirrose med risiko for komplikationer, herunder ascites, varicer ...

Iskæmisk hjertesygdom (IHS) er potentielt en alvorlig sygdom, og patienter med denne lidelse fylder en betydelig del i det danske sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt, at udredning og behandling af disse patienter er både effektiv og rationel.  Grundlæggende kan patienter med IHS præsentere sig på to måder: • AKS (Akut Koronart Syndrom: STEMI eller NSTEMI/ustabil ...

Perifer arteriel sygdom manifesterer sig i mange stadier. Til at begynde med kommer der typisk funktionsudløste smerter ved gang (claudicatio intermittens). Der kan senere komme kritisk iskæmi med symptomer i form af hvilesmerter (med behov for at have benet eller benene hængende udover sengekanten om natten) samt iskæmiske sår. I sidste stadie forekommer regulær gangræn.  ...

Perifer arteriesygdom (peripheral arterial disease; PAD) er i daglig praksis langt overvejende forsnævring (stenose) eller aflukning (okklusion) af en eller flere arterier, som forsyner underekstremiteterne.  Definitorisk dækker PAD dog over arteriesygdom i alle ikke-koronare arteriesystemer, og arteriesygdom i underekstremiteterne forkortes derfor nogle gange LEAD (lower extremity artery disease).  Denne artikel beskæftiger sig udelukkende med PAD ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge