Our globe has changed dramatically since the beginning of the COVID-19 pandemic. The novel corona virus disease poses enormous challenges for society as a whole, and for all health care workers, including dermatologists.1 As the virus is highly contagious via respiratory transmission and via contact with contaminated surfaces, community transmission can be decreased through the ...

Med overvægt følger forhøjet risiko for en lang række hudlidelser, og den overvægtige patient risikerer samtidig, at behandlingen af disse lidelser har nedsat effekt. Vægttab kan nedsætte risikoen for, at hudkomplikationer opstår og kan bedre en allerede pågående hudlidelse. Overvægtige patienter bør informeres om disse sammenhænge og opfordres til vægttab ved diætistvejledning og/eller andre vægttabs-tilbud. Opgørelse over danskernes helbred ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge