Patienter med familiær hyperkolesterolæmi (FH) har øget risiko for et kardiovaskulært event – eksempelvis myokardieinfarkt eller tidlig død. Ofte bliver vi først opmærksomme på den bagvedliggende årsag, når patienten kommer i kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med et kardiovaskulært event, fordi vi ved, at mange med FH er udiagnosticerede.  FH er en autosomal dominant arvelig ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge