Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) udgør ca. 85% af alle tilfælde af lungekræft, og lungekræft er fortsat den mest dødelige kræftsygdom hos både danske mænd og kvinder.1  Sygdommens aggressive natur med tendens til tidlig fjernmetastasering er den væsentligste årsag til den dårlige prognose, men også komorbiditet er af betydning, idet en del patienter ikke kan tåle den ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge