Biologiske lægemidler har medført store fremskridt i behandlingen af psoriasis. Imidlertid opnår nogle patienter aldrig effekt, mens andre mister effekten efter længere tid. Disse behandlingssvigt kan muligvis tilskrives forskelle i koncentration i blodet af lægemidlerne hos de behandlede patienter. I det heromtalte studie af danske patienter i biologisk behandling for psoriasis vises det, at patientspecifikke ...

Akut dissemineret encefalomyelitis (ADEM) er en immunmedieret inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet, som hyppigst ses hos børn før puberteten (figur 1). ADEM ses typisk under eller i efterforløbet af en infektion.1–3  Personer med ADEM kan have ændret bevidsthedsniveau (encefalopati) og neurologiske udfald fra flere steder i nervesystemet (polyfokale neurologiske udfald). Magnetisk resonans scanningen viser ofte store ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge