Hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS) rammer 1-2% af befolkningen, men har været dårligt beskrevet i litteraturen. Behandlingen kan være medicinsk (herunder biologisk) og/eller kirurgisk. Det er fortsat svært at finde den bedste behandlingsform. I fremtiden kan genanalyser forhåbentligt fastslå, hvem der har effekt af biologisk behandling. Hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS) har længe været en dårligt beskrevet ...

Methotrexat (MTX) har været anvendt som andenlinje immunmodulerende behandling efter thiopuriner til kronisk inflammatorisk tarmsygdom. I et systematisk review og metaanalyse af nyeste data vises, at MTX er effektivt til vedligeholdelse af remission hos patienter med Crohns sygdom. Der er imidlertid ikke dokumenteret effekt til induktion af remission, til colitis ulcerosa eller som kombinationsbehandling med ...

Inflammatorisk tarmsygdom er ikke i sig selv forbundet med øget infektionsrisiko, men den immunmodulerende behandling medfører generelt en øget risiko for både bakterielle og virale infektioner. Det kan også have betydning under den aktuelle epidemi, hvor der kan være en øget risiko for et kompliceret COVID-19-sygdomsforløb, hos patienter med immunmodulerende behandling. En vejledning udsendt af ...

Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) er en gruppe af kroniske sygdomme, som opdeles i morbus Crohn og colitis ulcerosa. Ca. 0,5% af hele befolkningen i den vestlige verden lider af IBD, og incidensen er stigende.1-3 Patienterne lider af nedsat livskvalitet som følge af blandt andet uønsket vægttab, mavesmerter, diarre, blødning fra rectum og øget risiko for kolorectal ...

Hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er der en klar patogenetisk sammenhæng mellem den kroniske inflammation og mulig udvikling af cancer i tyktarmen. Cancerudviklingen er karakteriseret ved at følge stadierne: kronisk inflammation – let dysplasi – svær dysplasi – cancer, og patogenesen adskiller sig noget fra sporadisk opstået kolorektalcancer (CRC).  Sammenlignet med sporadisk CRC opstår ...

Kirurgisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er fortsat en udfordring. Planlægning af operation er afhænger af sygdomsaktivitet, sygdomspræsentation, medicinsk behandling, patientrelaterede perspektiver og præ-operativ optimering.1  Formålet med præ-operativ optimering er at give patienten de optimale forhold før kirurgisk intervention og dermed reducere risikoen for post-operative komplikationer.2 Præ-operativ optimering hos patienter med IBD er sjældent optimal ...

Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT) er en ny behandlingsmulighed, hvor fæces fra en rask donor overføres til en anden persons tarm med det formål at reetablere en divers og sundt sammensat tarm-mikrobiota for at bedre helbredstilstanden hos modtageren.1 Der foreligger god evidens for FMT til behandling af recidiverende Clostridium difficile-infektion, hvor FMT er standardbehandling med vancomycin ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge