Kighoste er i de seneste år rykket frem i bevidstheden igen. Både på grund af epidemien i efteråret 2016, men også fordi forbedret diagnostik har ført til en bedre afklaring af omfanget af kighoste i Danmark. Øget viden om kighostens udbredelse, samt om korrekt valg af diagnostik, vil forhåbentlig føre til en endnu bedre forståelse ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge