I takt med at flere overlever kolorektal cancer, er der kommet tiltagende fokus på opsporing og håndtering af senfølger og styrkelse af patienternes livskvalitet som selvstændigt mål for opfølgningsforløbet. Der er imidlertid en mangelfuld enighed om opfølgningen efter behandling for kolorektal cancer. Der er derfor behov for en mere skræddersyet opfølgning af patienter med kolorektal cancer med fokus på både ...

Spheroider som model for kolorektal cancer

Gastroenterologi | Sigrid S. Árnadóttir | 27. Mar 2019 kl. 10:53 |

Kolorektal cancer er en kompleks sygdom med klinisk og molekylær heterogenitet både mellem patienter og inden for hver tumor. Gennem tumorudviklingen ophobes mutationer kontinuerligt, hvormed der opstår forskellige cellekloner, såkaldte sub-kloner.  Disse har forskellige mutationsprofiler og dermed potentielt set forskellige fænotyper i forbindelse med aggressivitet og behandlingsresistens.1 Netop derfor besværliggøres patientbehandlingen og udviklingen af personlig ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge