Venøs tromboemboli (VTE) omfatter dyb venetrombose og lungeemboli. Det er veldokumenteret, at cancerpatienter har høj risiko for VTE især i de første måneder efter cancerdiagnosen, og at cancerpatienter med VTE har betydelig dårligere overlevelse end VTE-fri cancer-patienter.1  For nogle patienter opleves VTE som mere livstruende end det at have cancer, hvilket, sammen med udredning, behandling ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge