Der er tiltagende evidens for, at aflejringer i arterievæggen af LDL-kolesterol og andre kolesterolrige apolipoproteiner har en afgørende betydning for udvikling af iskæmisk hjerte-kar-sygdom, og at reduktion af LDL-kolesterol er direkte og positiv korreleret med en yderligere reduktion i kardiovaskulære hændelser. I denne artikel redegøres for de seneste konsensus-anbefalinger fra Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge