Randomiserede kontrollerede studier (RCT’er; også kaldet “lodtrækningsstudier”) anses generelt for at være “the gold standard” indenfor klinisk forskning, men resultaterne kan ikke nødvendigvis generaliseres til de patienter, der findes i klinisk praksis.  Generaliserbarheden (nogle gange omtalt som overførbarhed eller ekstern validitet) handler om, hvorvidt evidensen fra et studie direkte kan overføres til den population, som ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge