Medicinoverforbrugshovedpine (MOH) er en kronisk hovedpine, der skyldes overforbrug af analgetika og/eller akut migrænemedicin gennem en længere periode (se tabel 1, der beskriver de diagnostiske kriterier).1 I Danmark estimeres prævalensen af MOH til 1,8%, svarende til ca. 100.000 personer. Det rammer typisk i alderen 25-65 år og er hyppigst forekommende blandt kvinder.2 MOH opstår hos ...

Omkring 200.000 danskere lider af kronisk hovedpine, det vil sige hovedpine mindst hver anden dag. Af dem har godt halvdelen medicinoverforbrugshovedpine (MOH).1 MOH udvikles på baggrund af en i forvejen eksisterende hovedpinesygdom, hyppigst migræne eller spændingshovedpine, der forværres af et pågående overforbrug af anfaldsmedicin (se tabel 1). Typisk er der tale om et overforbrug af ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge