Neisseria meningitidis, bedre kendt som meningokokken, kan være årsag til blodforgiftning (sepsis) og hjernehindebetændelse (meningitis), som samlet betegnes invasiv meningokoksygdom (IMS). IMS er en smitsom og alvorlig sygdom, som rammer alle aldersgrupper, men den er især frygtet, fordi den også rammer børn og unge og ofte med et hurtigt progredierende forløb. Dødsfald og følgeskader forekommer ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge