Immunterapi har øget overlevelsen ved metastatisk melanom, men har medført andre bivirkninger, som kan ramme alle organsystemer. Ca. 7% af alle med metastatisk melanom, som var behandlet med immunterapi, udviklede hepatitis, som blev behandlet efter guidelines, men alligevel oplevede hver tredje patient recidiv under steroidbehandling. Der bør derfor kigges yderligere på at finde den mest ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge