Halvdelen af alle patienter med multipel sklerose (MS) udvikler med tiden progressiv MS, som er uhelbredelig. MS er kendetegnet ved læsioner i hjernens hvide substans, og efterhånden får de skadende læsioner overtaget over de reparerende læsioner. Vi har udviklet en database – et MS-atlas – over læsioner i hjernen (www.msatlas.dk) med henblik på at kortlægge, ...

Multipel sklerose (MS) kan inddeles i attakvis, primær progressiv eller sekundær progressiv MS. De fleste tilfælde er attakvis forløbende. MS skyldes ofte et kompliceret samspil mellem arv og miljø. Epidemiologiske forskelle er fundet, og der ses forskelle hos patienter, hvor der er MS i familien og dem, som ikke er i familie med andre med ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge