Stroke (apopleksi) er en hyppig dødsårsag, og er den almindeligste grund til hjerneskade hos voksne. 12.000 danskere rammes årligt af stroke. Trombolysebehandling er effektiv og fremmer rekanalisering hos stroke-patienter med akut iskæmisk stroke. Patienter i behandling med en trombin-hæmmer kan behandles med specifik antidot, hvilket gør det muligt, at de kan behandles med trombolyse umiddelbart ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge