Et dansk registerbaseret studie viser, at en højere BMI-værdi er forbundet med øgede udgifter til sociale ydelser (overførselsudgifter) fra det offentlige, øgede omkostninger til hjemmehjælp, stigende sundhedsrelaterede udgifter samt nedsat indkomst. Det er den negative indvirkning på arbejdslivet, der tegner sig for den største del af den negative socioøkonomiske påvirkning ved svær overvægt. Når man skal vurdere de socioøkonomiske udgifter ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge