In this COVID-19 perspective Ane Gerda Zahl Eriksson describes current considerations regarding options for management of women with gynecologic cancers in the time of the COVID-19 pandemic.  As we face the initial wave of COVID-19, we are aware of the concerns of patients and physicians related to the management of women with gynecologic cancer during ...

The ongoing pandemic due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has affected oncology departments across the globe with different means of precautions to protect cancer patients from COVID-19. In Copenhagen, Denmark we reported a case of a patient with pulmonary adenocarcinoma undergoing concomitant chemoradiotherapy with a platinum doublet regime and radiation of 60 ...

Behandling med zoledronat – undgå ”drug-holidays”

Onkologi | Best Practice Nordic | 11. Jul 2016 kl. 10:00 | ,

Af Kent Søe, cand.scient, ph.d., seniorforsker, adjunkt, Klinisk Cellebiologi, Vejle Sygehus/Sygehus Lillebælt, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet Zoledronat (også kaldet zoledronsyre, der markedsføres under navnet Zometa) er en af de bisfosfonater, der er godkendt til behandling af knoglesygdom hos kræftpatienter. Det diskuteres løbende, hvad der er den optimale behandling af knoglesygdom med bisfosfonat. Hvor ...

Af Anne Vest Sørensen, læge, ph.d.-studerende, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Siden 2006 er der godkendt syv nye behandlinger af metastatisk renalcellekarcinom (mRCC), heraf fire tyrosinkinase-inhibitors (TKI), to mammalian target of rapamycin-inhibitors (mTOR-inhibitors) og endelig bevacizumab i kombination med alfa-interferon (alfa-IFN). Forud for implementeringen af de nye præparater var behandlingsmulighederne begrænsede, da det kun var patienter ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge