En central opgave for almen praksis er at forebygge sygdom. Skal svær overvægt forebygges kræver det en tidlig opsporing af patienter med let overvægt. Overvægt er en kronisk tilstand og opfølgning er lige så vigtig som ved alle andre kroniske lidelser. Overvægt er et meget komplekst problem og almen praksis kan ikke alene løfte denne store opgave, men kan ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge