Den igangværende Covid-19 pandemi har sat fokus på patienter med behov for intensiv behandling. Antallet af patienter i respiratorbehandling er blevet en faktor for, hvordan det går med pandemien. For den svært syge patient er iltbehandling et centralt lægemiddel – men det er et tveægget svær, idet både for lidt og for meget ilt kan have ...

Den igangværende Covid-19 pandemi har sat fokus på patienter med behov for intensiv behandling. Antallet af patienter i respiratorbehandling er blevet en faktor for, hvordan det går med pandemien. For den svært syge patient er iltbehandling et centralt lægemiddel – men det er et tveægget svær, idet både for lidt og for meget ilt kan have ...

Bakterier udvikler i stigende grad resistens overfor antibiotika, der tidligere har kunnet bekæmpe dem. Det er derfor nødvendigt med udvikling af nye antibiotika eller bedre anvendelse af allerede eksisterende antibiotika.  I 2015 indledte WHO en ”global action plan” til bekæmpelse af mikrobiel resistens, som er en af de største sundhedsudfordringer aktuelt.1 Vi forsker i forbedret ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge