Patienter med hjertesvigt har ofte kontakt til sundhedssystemet, en øget risiko for kardiovaskulære hændelser, samt en høj dødelighed. Ved hjælp af PRO er der målt lav livskvalitet samt angst og depression ved udskrivelse. Dette har sammenhæng med efterfølgende øget risiko for dårligt sygdomsudfald – og særlig markant ved lav livskvalitet. Information fra PRO-data kan være ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge