Nordisk undersøgelse viser, at psoriasisartrit og psoriasis er to lidelser, der begge påvirker patienternes livskvalitet negativt, og at belastningen er størst hos de patienter, som både har psoriasisartrit og psoriasis. Psoriasis (PsO) blev defineret i 2014 som en systemisk sygdom og ikke kun en hudsygdom. Igennem de seneste 10-15 år er vores forståelse af patogenesen ...

I 1970’erne blev psoriasisartrit (PsA) betragtet som en relativt godartet lidelse, men i løbet af de seneste årtier er det blevet tydeligt, at 40-60% af alle patienter med PsA vil udvikle erosiv gigtsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelse.1 Dette har medført, at PsA nu anses som et væsentligt helbredsmæssigt problem,2-6 og radiologisk verificeret ledskade ved PsA ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge