Hjemløshed er hyppigere efter en psykiatrisk indlæggelse og særligt blandt mænd. Risikoen øges desuden, hvis patienten har et misbrug eller også har været hjemløs før indlæggelsen. Et tværfagligt samarbejde, hvor fokus rettes mod patientens sociale udfordringer, og hvor der gøres en aktiv indsats for at hjælpe patienten med en optimal udskrivning efter indlæggelse formodes at ...

Erindringer kan fremkalde emotioner. At genkalde sig, at man blev afvist af en værdsat person, kan eksempelvis udløse tristhed og modløshed. Hvis man derfor i et vist omfang kan kontrollere sin erindringsproces, kan det have betydning for, hvilke emotioner, der fremkaldes, samt hvornår og hvor hyppigt disse fremkaldes.  En måde, hvorpå man kan søge at ...

Forskningen har i en årrække interesseret sig for, om og hvordan der er sammenhæng mellem syns- og/eller hørenedsættelse og psykiatriske lidelser. Svaret er, så vidt vi ved ud fra den eksisterende forskningsbaserede viden, at det er der sandsynligvis, men sammenhængen er ikke enkel.  Funktionel syns- og/eller hørenedsættelse er et syns- og/eller høretab, som ikke kan ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge