Kræftrehabilitering er et individuelt tilrettelagt forløb med fokus på håndtering af de fysiske, psykiske og sociale følger, som mange kræftpatienter oplever i forlængelse af deres behandling og sygdom.1,2 Disse følger opleves ofte som begrænsninger og påvirker patienternes hverdagsliv i negativ retning.3 Der er evidens for, at multi-disciplinære rehabiliteringsindsatser rettet mod hele patientens livssituation er gavnlige ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge