Kræftrehabilitering er et individuelt tilrettelagt forløb med fokus på håndtering af de fysiske, psykiske og sociale følger, som mange kræftpatienter oplever i forlængelse af deres behandling og sygdom.1,2 Disse følger opleves ofte som begrænsninger og påvirker patienternes hverdagsliv i negativ retning.3 Der er evidens for, at multi-disciplinære rehabiliteringsindsatser rettet mod hele patientens livssituation er gavnlige ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor