Standardbehandlingen af rektum-cancer i Danmark har igennem mange år været kirurgisk behandling – uden onkologisk forbehandling til de tidlige tumor-stadier. De mere lokalt fremskredne tumorer er blevet forbehandlet med en kombination af kemo- og strålebehandling.  Dette har været gængs praksis i mange år over hele verden, men efter at der fra midten af 00’erne begyndte ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge