Når ældre patienter med komplekse pleje- og behandlingsbehov indlægges kortvarigt, øges risikoen for forværring og genindlæggelse. Kontinuitet i pleje og behandling i overgangen mellem hospital og hjem fordrer derfor en optimering af samarbejde/information mellem sektorerne. Interviews med sygeplejersker viser, at de opfatter hospitalet og hjemmesygeplejen som to forskellige verdener med forskellige kulturer og forståelse af, ...

Tegn på hjertesvigt er karakteriseret ved åndenød, perifere ødemer og øget trætbarhed samt kardial dysfunktion. 1-2% af den voksne befolkning har hjertesvigt, og hyppigheden stiger med alderen. Den såkaldte NYHA-klassifikation bruges til både at fastslå patientens tilstand og til at træffe valg om behandling. Da hjertesvigt er et dynamisk syndrom, er samarbejdet mellem almen praksis, klinikker ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge