Næsten 70% af alle med type 2-diabetes, som får gastrisk bypass for svær overvægt, har ikke længere diabetes et år efter operationen. Skal man så fortsat screene for sendiabetiske komplikationer? Konklusionen er, at det ikke kan anbe-fales at stoppe rutine-screeningen for diabetisk retinopati efter en bypass-operati-on. Man bør stadig følge screeningsprogrammet som hos øvrige diabetespatienter ...

Alle i alderen 50-74 år er fra 2014 blevet tilbudt screening for kolorektal cancer. Det består i indsendelse af en afføringsprøve. I Danmark er der over 65 % deltagelse, men med nogen social skævhed. Deltagelsen afhænger både af køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, ægteskabelig status og oprindelsesland. Disse skævheder er undersøgt, og tilbuddet kommer ikke alle ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge