Multifokalt visuelt evokerede potentialer (mfVEP) og spektral domæne optisk kohærens tomografi (SD-OCT) er nye diagnostiske og prognostiske biomarkører i opticus neuritis og multipel sklerose. SD-OCT og mfVEP er velegnet til funktionelle-strukturelle korrelationsstudier af sygdommen opticus neuritis. Op imod 20% af dem, som har multipel sklerose (MS) debuterer med synsnervebetændelse (også kaldet Opticus Neuritis (ON)) som ...

Cladribin (Mavenclad) er en ret ny tabletbehandling til behandling af attakvis dissemineret sklerose, der i Danmark har været tilgængelig i halvandet år. Præparatet har dog været i medicinsk brug i en årrække. Cladribin blev første gang godkendt til forebyggelse af afstødning af nyretransplantation i 2001 under handelsnavnet Litak. Cladribin er meget let at have med ...

Attakkers selvstændige betydning for sygdomsudviklingen ved multipel sklerose (MS) er fortsat genstand for undersøgelser. To nye undersøgelser har haft modsat rettede resultater.1,2 Et nyt dansk studie har på baggrund af registerdata, der er opsamlet over 20 år, undersøgt hvordan attakker påvirker den neurologiske funktion hos personer med attakvis MS. Studiet blev publiceret i ”Multiple Sclerosis ...

Kognitive vanskeligheder hos personer med sklerose

Multipel Sklerose | Jannie Engelbrecht | 14. okt 2019 kl. 2:32 |

Tidligere blev kognitive vanskeligheder i forbindelse med MS sjældent omtalt i lærebøger eller udredt i praksis.1 Der har imidlertid i de senere år været et øget fokus på sklerosepatienters kognitive vanskeligheder.  Der har været flere artikler i Scleroseforeningens magasin, og der har været aktiviteter i foreningens lokalafdelinger med tema om kognition. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget ...

Multipel sklerose i global belysning

Neurologi | Multipel Sklerose | Egon Stenager | 23. Apr 2019 kl. 10:11 | ,

Klinikere, forskere, sundhedsadministratorer, patientforeninger, WHO med flere har alle brug for valide tal for hyppigheden og omkostninger ved en given sygdom. Således er det også, når det gælder multipel sklerose.  Denne lille artikel vil forsøge at give en kort introduktion til, hvorledes man har udviklet en beregningsmodel, som forsøger at beskrive, hvilken belastning en given ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge