Småcellet lungecancer er en meget alvorlig sygdom. Kemoterapi tilbydes ofte, men har dog ofte kun en kortvarig effekt. Kombineres det imidlertid med intenderet strålebehandling, medfører det en signifikant forbedring af overlevelsen. På sigt kan behandlingsprincipperne således ændres for denne gruppe af patienter. Småcellet lungecancer er en sygdom med en meget alvorlig prognose. Rutinemæssigt tilbyder vi ...

Røntgenstråling øger risikoen for cancer, herunder nonmelanoma skin cancer (NMSC). Den tidligere ukritiske brug af Bucky-stråler til behandling af hudsygdomme, herunder akne og psoriasis hos børn og unge er relateret til BCC-udvikling med en latenstid på over 20 år. Dyberegående strålebehandling er associeret til forskellige cancertyper, herunder basal cell carcinoma (BCC) og squamous cell carcinoma ...

I januar 2020 påbegyndes et nationalt, randomise-ret, kontrolleret studie, som har til formål, at undersøge om fælles beslutningstagning, understøttet af et beslutningsstøtteværktøj, skaber større patient-involvering for patienter med brystkræft, når der skal tages stilling til adjuverende strålebehandling. Studiet hedder “Danish Breast Cancer cooperative Group Randomized Trial Shared Decision Making” (DBCG RT SDM).  Kvinder med brystkræft ...

Behandlingen af brystkræft foregår i dag i et multidiciplinært team af brystkirurger, onkologer og plastikkirurger. Den kirurgiske behandling kan efterlade patienterne med synlige ar, asymmetri og, hos mastektomerede patienter, et manglende bryst. De senere års forbedring af prognosen af brystkræft har resulteret i øget fokus på det kosmetiske resultat. For mastektomerede patienters vedkommende drejer det ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge