Lungecancer er på verdensplan den hyppigste cancerform og den hyppigste årsag til cancerdødsfald. Man anvender ofte PET-CT-scanning til at klarlægge udbredelsen, men mistanke om spredning skal be- eller afkræftes med biopsi. En eventuel spredning af en ikke-småcellet lungecancer til en binyre kontraindicerer kurativt intenderet behandling af lungecanceren. Man kan nu bioptere venstre binyre via esophagus ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge