Multipel sklerose (MS) kan inddeles i attakvis, primær progressiv eller sekundær progressiv MS. De fleste tilfælde er attakvis forløbende. MS skyldes ofte et kompliceret samspil mellem arv og miljø. Epidemiologiske forskelle er fundet, og der ses forskelle hos patienter, hvor der er MS i familien og dem, som ikke er i familie med andre med ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge