I denne episode vil overlæge Thomas Truelsen, overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet og afdelingsansvarlig for trombolyse, tale om de behandlingsmæssige overvejelser, du kan gøre i forhold til en ældre patient med atrieflimren. Giver det mening at forebygge stroke hos en ældre patient med atrieflimren? Hvilken AK-behandling bør man vælge? Hvilke faktorer skal man vægte, når ...

I forhold til atrieflimren er det vigtigt at huske, at AK-behandling kun forebygger forekomst af stroke, men den eliminerer ikke risikoen. Det gælder både for behandling med vitamin-K antagonist og med et DOAK-præparat. Derfor sker det, at patienter med atrieflimren indlægges med stroke trods AK-behandling. I denne episode vil overlæge Thomas Truelsen, overlæge ved neurologisk ...

Stroke (apopleksi, blodprop eller blødning i hjernen) er en hyppig årsag til død verden over og den hyppigste årsag til erhvervet hjerneskade hos voksne. I Danmark rammes ca. 12.000 personer af stroke årligt. I denne podcast vil overlæge Thomas Truelsen, overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet, og afdelingsansvarlig for trombolyse, redegøre for, hvad du som praktiserende læge kan gøre, og hvilken information du ...

Stroke (apopleksi) er en hyppig dødsårsag, og er den almindeligste grund til hjerneskade hos voksne. 12.000 danskere rammes årligt af stroke. Trombolysebehandling er effektiv og fremmer rekanalisering hos stroke-patienter med akut iskæmisk stroke. Patienter i behandling med en trombin-hæmmer kan behandles med specifik antidot, hvilket gør det muligt, at de kan behandles med trombolyse umiddelbart ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge