Giant Cell Arteritis (GCA) er den hyppigste systemiske vaskulitis i Danmark. Morbiditeten er betydelig, både i relation til komplikationer og til bivirkninger ved prednisolon-behandling. Polymyalgia rheumatica (PMR) er tæt relateret til GCA, og den rammer primært muskuloskeletal-systemet. Der kræves hurtig og præcis diagnosticering af patienter med PMR og GCA. Fast Track-Klinik (FTK) med brug af ...

Rektalcancer er en relativt hyppig kræftsygdom i Danmark, mens analcancer er en del sjælnere. Begge behandles med stråler og/eller kemoterapi. Ved undersøgelse anbefales ERUS-elastografi ved små rektale tumorer. Teknikken kræver 5-15 MHz transducere, og metoden åbner mulighed for biopsi og anlæggelse af dræn, hvor man ikke kan udføre percutan anlæggelse. Elastografi har også vist lovende resultater, men yderligere studier ...

Ved undersøgelse har man tidligere brugt flebografi og lungescintigrafi til påvisning af henholdsvis dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), men det er nu afløst af henholdsvis ultralydsscanning og CT-angiografi. Inden visitation til billeddiagnostik bør man vurdere sandsynligheden for venøs tromboemboli (VTE) ved hjælp af kliniske scoringssystemer og bestemmelse af D-dimer. Uprovokeret VTE er ofte en ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge