Venøs tromboemboli (VTE) er en hyppig komplikation hos patienter med kræft.1 Incidencen af VTE hos indlagte patienter med aktiv cancer er således op til syv gange højere sammenlignet med tilsvarende patienter, der ikke har cancer.2 Samtidig har patienter med cancer-associeret VTE væsentlig højere risiko for recidiv af VTE.3  Antikoagulant (AK) behandling er derfor afgørende, men ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge