Hvert år diagnosticeres ca. 850 tilfælde af karcinom i ventriklen inklusiv gastro-esophageale overgang (GEJ) i Danmark. Kun omkring 40% af alle disse tilfælde kan tilbydes kurativ intenderet behandling, hvilket oftest inkluderer både resektion af tumor og perioperativ kemoterapi. Til trods for denne kurativt intenderede behandlingsstrategi er kun ca. 40% af disse patienter i live efter ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge