Kliniske udfordringer ved “skæve” blodprøveværdier

Ole Weiss | Almen praksis | Sygeplejersken | 12. November 2019

Speaker: Ole Weiss

I denne video fortæller hæmatolog Ole Weiss, Rigshospitalet om blodprøver i forhold til udredning og behandling for mere sjældne blodsygdomme, som kan være ondartede - og om den rolle almen praksis har her. Der er for eksempel myelomatose (knoglemarvskræft), myliodysplasi eller kroniske leukæmier. Fælles for disse sygdomme er, at blodprøver ikke altid kan stå alene i udredningen, men eventuelt skal følges op af for eksempel knoglemarvsprøver, som skal ske på hospitalet.

Nye behandlingsformer gør, at behandlingen i dag bliver mere målrettet. Patienter lever længere og har højere livskvalitet end før, og det er sikkert, at almen praksis også får en større rolle fremover. Praktiserende læger bør derfor høre mere om de nye behandlingsformer (antistofbehandling, targeteret behandling), og få en forståelse af disse behandlingers betydning – også i forhold til andre, mere ondartede kræftformer.