ESMO 2019: Dansk studie viser forbedret PFS og OS ved metastatisk kolorektal cancer

Camilla Qvortrup | ESMO 2019 | 30. September 2019

Speaker: Camilla Qvortrup

Behandling med trifluridine/tipiracil i kombination med bevacizumab forlænger PFS og OS, og giver dermed nye muligheder for patienter med kemorefraktær metastatisk kolorektalcancer. I denne MEDtalk fremlægger Camilla Qvortrup resultaterne.