ESMO 2019: Forstærker effekten af anti-PD1-behandling ved lungecancer

Richard S. Godfrey | ESMO 2019 | 29. September 2019

Speaker: Richard S. Godfrey

Bemcentinib, ”forst in classen oral høj-selektiv og potent AXL-hæmmer og hvor præ-kliniske studier har vist at forøge PD1-hæmmende behandling. I denne studie undersøges effekten af bemcentinib i kombination med pembrolizumab efterfulgt af kemoterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer