ESMO 2019: Kombination af docetaxel, capecitabine og carboplatin kan ikke anbefales til patienter med metastatisk øsofagogastrisk adenokarcinom

Peter Clausager Petersen  | ESMO 2019 | 28. September 2019

Speaker: Peter Clausager Petersen 

Dansk studie viser, at kombinationen af docetaxelcapecitabine og carboplatin giver en et-års overlevelse på 32% og en høj grad af febril neutropeni. Hør Peter Clausager Petersen redegøre for resultaterne.