ESMO 2019: Update om T-celle lymfomer

Francesco d' Amore | Hæmatologi | ESMO 2019 | 30. September 2019

Speaker: Francesco d' Amore

Francesco d’Amore var som hæmatolog specielt inviteret til ESMO for at lede en session i forholdt til opdatering af WHO-sygdomsklassifikation. I denne MEDtalk fortæller Francesco d’Amore om de nye lymfomtyper, som har sit udspring i de maligne cellers genetik, og for nogle af dem rækker ind over onkologien, og som nu er en del af WHO’s opdaterede sygdomsklassifikation.