Hjertesvigt skolen: Patienter med hjertesvigt har flere sektorovergange

Morten Schou & Bo Gerdes | Hjertesvigt Skolen | Almen praksis | Sygeplejersken | 9. September 2019

Speaker: Morten Schou & Bo Gerdes

I dag er der meget bedre behandlingsmuligheder til de omkring 80.000 patienter, som har hjertesvigt. Behandlingen sker i et samarbejde mellem almen praksis og de kardiologiske klinikker for hjertesvigt. Almen praksis spiller en vigtig rolle, dels i forhold til at henvise patienter for hjertesvigt, men også ved at genhenvise patienterne på det tidspunkt, hvor de har behov for en optimering af behandlingen. Denne share care har medført, at langt de fleste patienterne i dag ikke dør af hjertesvigt.